2008-2010 Sivas İli Ulaş İlçesi Maden İşletmeciliği

2008-2010 Sivas İli Ulaş İlçesi Maden İşletmeciliği

Yıllık 360 bin ton toplamda 720 bin ton üretim yapılmıştır. Demir yolları, kamu işletmeleri ve özel sektöre verilmiştir.