2012-2014 İstanbul İli Gebze İlçesi Maden İşletmeciliğ

2012-2014 İstanbul İli Gebze İlçesi Maden İşletmeciliği

Yıllık 1 Milyon ton toplamda 2 Milyon ton üretim yapılmıştır. Sanayi bölgesi özel sektörler ve kamu ihalelerine verilmiştir.